hrs

HRS z ocelí na iné účely

HRS z ocelí na iné účely 1920 1080 datatime

Na požiadanie zabezpečíme tenké plechy za tepla valcované v akostiach podľa platným noriem, vo Vami požadovaných formátoch s dokumentáciou podľa požiadavky. 

HRS z vysokopevných mikrolegovaných ocelí

HRS z vysokopevných mikrolegovaných ocelí 1920 1080 datatime

Obvyklý skladový sortiment 

  • Materiál držíme skladom vo zvitkoch.
  • Materiál promptne nadelíme na požadované dĺžky podľa požiadavky.
  • Podľa požiadaviek zabezpečíme plechy z vysokopevných a ultravysokopevných mikrolegovaných ocelí v akostiach daných platnými normami.

HRS z konštrukčných ocelí

HRS z konštrukčných ocelí 1920 1080 datatime

Obvyklý skladový sortiment

  • Materiál držíme skladom vo zvitkoch.
  • Materiál promptne nadelíme na požadované dĺžky podľa požiadavky.
  • Podľa požiadaviek zabezpečíme plechy z konštrukčných ocelí v akostiach daných platnými normami.