Obvyklý skladový sortiment 

  • Materiál držíme skladom vo zvitkoch.
  • Materiál promptne nadelíme na požadované dĺžky podľa požiadavky.
  • Podľa požiadaviek zabezpečíme plechy z vysokopevných a ultravysokopevných mikrolegovaných ocelí v akostiach daných platnými normami.