Na požiadanie zabezpečíme tenké plechy, zvitky a pásky za studena valcované v akostiach podľa platných noriem, vo Vami požadovaných formátoch s dokumentáciou podľa požiadavky.

Tenké plechy z nízkouhlíkových ocelí valcovaných za studena na tvárnenie za studena.
DC01,DC03,DC04, DC05,DC06,DC07.
EN 10130:2006  Technické dodacie podmienky
EN 10131:2011  Tolerancie rozmerov a tvaru

Tenké plechy z konštrukčných ocelí valcovaných za studena.
St37-2G,St37-3G,St44-3G,St52-3G
DIN  1623:1986   Technické dodacie podmienky
EN  10131:2011  Tolerancie rozmerov a tvaru

Tenké plechy z vysokopevných mikrolegovaných ocelí valcovaných za studena
HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA
EN 10268:2006   Technické dodacie podmienky
EN 10131:2011   Tolerancie rozmerov a tvaru

Tenké plechy z ocelí určených na smaltovanie valcovaných za studena
DC01EK, DC04EK, DC06EK
EN 10209:1996   Technické dodacie podmienky
EN 10131:2011   Tolerancie rozmerov a tvaru