Hrubé plechy // HRP

SKLADOM DRŽÍME HRUBÉ PLECHY:

  • z európskej produkcie,
  • prevažne v stave normalizačne žíhanom / valcovanom (+N),
  • prevažne s orezanými hranami,
  • s medznými odchýlkami rozmerov a tvaru EN10029:2010 – medzná odchýlka hrúbky trieda A, tolerancia rovinnosti trieda N,
  • s kvalitou povrchu podľa EN10163:2004 – trieda A, podtrieda 3,
  • s inšpekčným certifikátom 3.1 podľa EN10204: 2004.