Na požiadanie zabezpečíme tenké plechy, zvitky a pásky žiarovo pozinkované v akostiach podľa platných noriem, vo Vami požadovaných formátoch s dokumentáciou, prevedením povrchu a balenia podľa požiadavky.

Tenké plechy žiarovo pozinkované z ocelí pre tvárnenie za studena a hlbokoťažné aplikácie.
DX51D+Z, DX51D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z
EN 10327:2004  Technické dodacie podmienky
EN 10143:2006  Tolerancie rozmerov a tvaru

Tenké plechy žiarovo pozinkované z konštrukčných ocelí.
S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z
EN 10326:2004  Technické dodacie podmienky
EN 10143:2006  Tolerancie rozmerov a tvaru

Tenké plechy žiarovo pozinkované z vysokopevných mikrolegovaných ocelí.
H260LAD+Z, H300LAD+Z, H340LAD+Z, H380LAD+Z, H420LAD+Z
EN 10292:2000   Technické dodacie podmienky
EN 10143:2006   Tolerancie rozmerov a tvaru

Možnosť povlakovania zinkom:

Min.plošná hmotnosť zink.povlaku [g/m²]
Obojstranné:     100;140;150;180;200;225;275;350
Rôzne:               140/100;150/85;

Povrch:

N/M           Normálna / Minimalizovaná textúra zinku
A/B/C        Zvyčaný / Zlepšený/Najlepší povrch
C/O/CO     Pasivovaný / Olejovaný / Pasivovaný + Olejovaný povrch