Na požiadanie zabezpečíme tenké plechy za tepla valcované v akostiach podľa platným noriem, vo Vami požadovaných formátoch s dokumentáciou podľa požiadavky.