SKLADOM DRŽÍME HRUBÉ PLECHY:

 • z európskej produkcie,
 • prevažne v stave normalizačne žíhanom / valcovanom (+N),
 • prevažne s orezanými hranami,
 • s medznými odchýlkami rozmerov a tvaru EN10029:2010 – medzná odchýlka hrúbky trieda A, tolerancia rovinnosti trieda N,
 • s kvalitou povrchu podľa EN10163:2004 – trieda A, podtrieda 3,
 • s inšpekčným certifikátom 3.1 podľa EN10204: 2004.

SKLADOM DRŽÍME TENKÉ PLECHY ZA TEPLA VALCOVANÉ:

 • z európskej produkcie,
 • prevažne v stave normalizačne žíhanom / valcovanom (+N),
 • prevažne s prírodnými hranami,
 • s medznými odchýlkami rozmerov a tvaru EN10051:2010,
 • s inšpekčným certifikátom 3.1 podľa EN10204: 2004.