Na požiadanie zabezpečíme hrubé plechy v akostiach podľa platným noriem, vo Vami požadovaných formátoch s dokumentáciou podľa požiadavky.