Obvyklý skladový sortiment

  • Materiál držíme skladom vo zvitkoch.
  • Materiál promptne nadelíme na požadované dĺžky podľa požiadavky.
  • Podľa požiadaviek zabezpečíme plechy z konštrukčných ocelí v akostiach daných platnými normami.