Obvyklý skladový sortiment 

  • Materiál držíme skladom v dĺžkach 12 / 6 / 4m.
  • Materiál promptne nadelíme na požadované dĺžky podľa požiadavky.
  • Podľa požiadaviek zabezpečíme plechy z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia v akostiach daných platnými normami.