hpr

HRP z ocelí na iné účely

HRP z ocelí na iné účely 1920 1080 datatime

Na požiadanie zabezpečíme hrubé plechy v akostiach podľa platným noriem, vo Vami požadovaných formátoch s dokumentáciou podľa požiadavky.

HRP z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia

HRP z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia 1920 1080 datatime

Obvyklý skladový sortiment 

  • Materiál držíme skladom v dĺžkach 12 / 6 / 4m.
  • Materiál promptne nadelíme na požadované dĺžky podľa požiadavky.
  • Podľa požiadaviek zabezpečíme plechy z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia v akostiach daných platnými normami.

HRP z konštrukčných ocelí

HRP z konštrukčných ocelí 1920 1080 datatime

Obvyklý skladový sortiment 

  • Materiál držíme skladom v dĺžkach 12 / 6 / 4m.
  • Materiál promptne nadelíme na požadované dĺžky podľa požiadavky.
  • Podľa požiadaviek zabezpečíme plechy z konštrukčných ocelí v akostiach daných platnými normami.