SKLADOM DRŽÍME TENKÉ PLECHY ZA TEPLA VALCOVANÉ:

  • z európskej produkcie,
  • prevažne v stave normalizačne žíhanom / valcovanom (+N),
  • prevažne s prírodnými hranami,
  • s medznými odchýlkami rozmerov a tvaru EN10051:2010,
  • s inšpekčným certifikátom 3.1 podľa EN10204: 2004.